Handlingens Gang

Historie defineres gjerne som en sammenhengende fremstilling av fortidens hendelser. Rent språklig blir ordet benyttet i en todelt betydning som både viser til historie og fortelling.

Handlingsgang, eller på engelsk – plot, er beskrevet som den forståelige helheten som styrer en følge av hendelser i enhver fortelling. Handlingsgangen gjør hendelser om til en fortelling og utgjør dermed skjæringspunktet mellom temporalitet og narrativitet. Hendelser, handlinger, karakterer, reaksjoner, forandringer og vanskeligheter bidrar til å følge en fortelling mot dens konklusjon.

DELTAGENDE KUNSTNERE I ÅRETS UTGAVE: 

Aage Langhelle, Benedicte Clementsen, Elin Melberg, Gabriel Johann Kvendseth, Gunnhild Torgersen, Ida M. Følling & Øyvind Torvund, Inger Wold Lund, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir & Kristian Skylstad & Jason Havneraas & Kjetil Berge, Margrethe K Brekke, Maria Brinch, Marius Moldvær, Olve Sande, Petrine Vinje, Ragnhild Aamås, Runa Carlsen, Sandra Vaka Olsen, Silje Linge Haaland, Øyvind Aspen.

KUNSTNERISKLEDER FOR VESTLANDSUTSTILLINGEN 2015 ER KJERSTI SOLBAKKEN.  

Kjersti Solbakken er kurator bosatt i Oslo. For tiden er hun ansatt som kurator ved Astrup Fearnley Museet hvor hun i samarbeid med Gunnar Kvaran har kuratert utstillingen Biography av Elmgreen & Dragset. Sammen med Andreas Liebe Delsett etablerte hun i 2007 Feil forlag. Solbakken er også medarrangør av Tekstallianse, en nordisk festival for småforlag og tidsskrifter. Siden 2011 har hun drevet prosjektrommet Holodeck sammen med Lina Norell og Silja Leifsdottir. Hun er utdannet kunstner fra Kunstakademiet i Oslo og fullførte i 2012 studiet Skapende Kuratorpraksis ved Kunsthøgskolen i Bergen.

TURNEPLAN

31.jan-22.feb // SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM, FØRDE
7.-29. mars // KUNSTHUSET KABUSO ØYSTESE
10.april – 3.mai // KUNSTMUSEET KUBE, ÅLESUND
8.-31. mai // HAUGESUND KUNST FORENING
12.juni-5.juli // KUNSTHALL STAVANGER

For mer infomasjon ta gjerne kontakt med oss direkte.

Koordinator:                                                                                                                                     

Mei Szetu, E-post: kontakt@vestlandsutstillingen.noTlf: 90407661

Nedre Gartnergaten 5
5011 Bergen

Presse 2015

Tittel på utstillingen: «HANDLINGENS GANG»

Kurator: Kjersti Solbakken

Utstillingen “Handlingens Gang” utforsker det komplekse forholdet mellom kunst som språk og språk som kunst.

Gjennom å fokusere på ulike former for funksjoner i kommunikasjon, med å studere, skape og gjenskape historier som knytter seg til materialer, arkitektoniske strukturer og objekter, ønsker Handlingens Gang å reflektere over hvilke elementer som gjør hendelser til en fortelling.

Språkets definisjonsmakt tydeliggjøres gjennom politiske og poetiske arbeider hvor selv mangel eller fravær av ord handler om dialog. De ulike arbeidene i utstillingen kan leses som hverdagslige observasjoner fra nære omgivelser samtidig som de beveger seg inn i en større mellommenneskelig diskurs hvor allmenne begreper som autentisitet, fiksjon, minne, tilstedeværelse og ritualer står sentralt.

For å kunne speile tendenser i et kunstfelt som er i stadig utvikling, vil det for første gang i år produseres en performanceturné som følger utstillingen. Programmet vil vise nyproduserte arbeider av temporær karakter og består av performance, opplesninger og foredrag.

Vestlandsutstillingen 2015 består av 18 kunstprosjekter av tilsammen 22 kunstnerne: Aage Langhelle, Benedicte Clementsen, Elin Melberg, Gabriel Johann Kvendseth, Gunnhild Torgersen, Ida M. Følling & Øyvind Torvund, Inger Wold Lund, Jóhanna Ellen & Kristian Skylstad & Jason Havneraas & Kjetil Berge, Margrethe K Brekke, Maria Brinch, Marius Moldvær, Olve Sande, Petrine Vinje, Ragnhild Aamås, Runa Carlsen, Sandra Vaka Olsen, Silje Linge Haaland, Øyvind Aspen.

FB_1201152

FACEBOOK