Det jeg ser eksisterer ikke ennå

Kurator: Tone Hansen

2002 er det fjerde året på rad Vestlandsutstillingen har benyttet seg av en ekstern fagperson – en kurator – med selvstendig råderett over sammensetting, utvalg og presentasjon av utstillingen (kurator i -99 var Grethe Grathwol, i 2000 Gavin Jantjes og i 2001 Hilmar Fredriksen). Frem til 1998 ble utvelgelsen foretatt av en jury bestående av 5 kunstnere valgt av billedkunstnerorganisasjonene på Vestlandet. Prinsippet om fri innsendelse gjelder fremdeles for søknad om deltagelse. Eneste kriterium er tilknytning til Vestlandet. Med dagens ordning er det Vestlandsutstillingens Råd som fremmer ønsket kandidat og forestår utvelgelsen av kurator.

Vestlandsutstillingen 2002 mottok søknader fra 203 kunstnere til 1. vurdering mens 42 kunstnere gikk videre til 2. vurderingsrunde. 13 av disse, hvorav 7 er debutanter, er antatt til årets utstilling. Kunstnerne er representert ved 21 verk, flertallet gjennom større serier og installasjoner.

Vestlandsutstillingen har som målsetning å fange opp det som skjer på dagens vestlandske kunstscene. Med valget av billedkunstneren Tone Hansen (f. 1970) som kurator for årets utstilling var ønsket et ungt blikk på en livskraftig 80-åring. Siden endt utdannelse ved Statens Kunstakademi i -98 har hun blant annet markert seg gjennom kunstmagasinet Frotté og vandreutstillingen Odyssé – en kunstutstilling om identitetens geografi produsert for Riksutstillinger. Som utøvende kunstner arbeider hun innenfor mediene foto, video og tekst. Samlet danner hennes praktiske og teoretiske erfaring flere innfallsvinkler til fornyelse av en utstilling i stadig endring.

Nytt av året er utstillingens brede satsning på hvert visningssted. I Førde inngår bl.a. Sunnfjord Kunstlag et midlertidig partnerskap med Sogn og Fjordane Kunstnarsenter, mens man i Haugesund både tar i bruk Billedgalleriets moderne arkitektur og Kunstforeningens mer tradisjonelle visningsrom – det hele i anledning jubilanten Vestlandsutstillingen 2002.

Vestlandsutstillingen går en spennende tid i møte og utfordringene er mange. Ikke minst viser årets store søkertilstrømning nødvendigheten av et økt engasjement for utstillingen, både i kunstlivet generelt og i det vestlandske miljøet. Som en av flere landsdelsutstillinger møtes også Vestlandsutstillingens omstillingsperiode av heftige diskusjoner preget av ulike synspunkter. Vestlandsutstillingen ønsker debatten velkommen og retter blikket fremover. Vi gratulerer publikum og kunstnerne med en tematisk fortettet utstilling og med en bred presentasjon av de utvalgte kunstnerne på samtlige av utstillingens visningssteder. Vi gleder oss også over samarbeidet med det stavangerbaserte nettmagasinet Localmotives og ønsker velkommen til Vestlandsutstillingens nyervervede tilholdssted med adressen www.localmotived.com/vestlandsutstillingen2002.html

Turnéoversikt:
19. januar – 3. februar: Aalesund Kunstforening
10. februar – 3. mars: Stavanger Kunstforening
10. mars – 24. mars: Haugesund Billedgalleri/Haugesund Kunstforening
6. april – 5. mai: Sunnfjord Kunstlag
6. april – 5. mai: Sogn og Fjordane Kunstnarsenter
16. august – 1. september: Bergens Kunstforening – Bergen Kunsthall

 

DELTAGENDE KUNSTNERE:

Liv Eiene

Ingrid Toogood Hovland

Monica Marcella K. Askim

Josephine Lindstrøm

Terry Nilssen Love

Katinka Maraz

Petter Magnusson

Kjersti Solberg Monsen

Stein Askeland Rusnes

Helene Selvåg

Anita Tjemsland

Arne Waske

Jeremy Welsh