De troende – Vi er de utvalgte!

Kurator: Linn Cecilie Ulvin

«Dagens politiske og kulturelle klima aktualiserer vårt forhold til tro, normer og levemåte. Tradisjonell tro møter det sekulære, men nyreligiøse krefter, ny moralisme og alternative livsstiler er også bevegelser i tiden. Dette skaper nye fortellinger om livene våre.

VU 2007 rommer 21 verk, og så godt som alle deltagerne er debutanter. Kunstnerne represen-terer et mangfold av kunsteriske uttrykk, det er idébaserte verk og kunst som opererer i en konseptuell retning, verk som frir til tilskuerens fabuleringsevne, og det er iscenesettelser.

«De troende – Vi er de utvalgte! VU 2007» ønsker å se på tro i vid forstand. Mennesker i grupper, i flokk, en menighet, det å gå i takt eller alene. Nye politiske orienteringer eller subkulturelle selvorganiseringer oppstår i forhold til moralisme og religiøs fundamentalisme – i karrige kår. Når den undamentalistiske kristendommen vokser, fristes vi, særlig vi som har en nøktern, protestantisk historie. Vi blir nervøse av maktdemonstrasjoner, men vi er som hunder etter nye ritualer.

Hva innebærer det å gi seg hen til en sak, en tro, en agenda? Hvordan kommer holdninger og overbevisninger til uttrykk? Hvordan organiserer mennesker seg religiøst? Overbevisning, hengivenhet, kontroll, makt og kaos – Dette er noen av de spørsmålene som danner utgangs-punkt for denne utstillingen.

«De troende – Vi er de utvalgte! VU 2007», ønsker å invitere til deltagelse og skape kontakt med byen og stedet utstillingen vises, og gi det enkelte visningssted sitt særlige fokus. Dette er lagt vekt på gjennom stedsspesifikke verk, og performance som forholder seg aktivt til situasjonen og stedet.»

 

KUNSTNERE:

Agnes K. Johnsen

Ann Kristin Bergesen

Hans Sande

Hjørdis Kurås

Jan Steffensen

Jannicke Kristoffersen

Karima Risk

Karl Ingar Røys

Kjersti Sletteland

Kjetil Kausland

Kristian Øverland Dahl

Kristin Lian Berg

Lindsay Seers

Magny Tjelta Jaatun

Sex Tags

Sidsel Christensen

Signe Christine Urdal

Sturla B Grøvlen

Sverre Malling

The Hungry Hearts

Ulf T Kristiansen