Om å gripe og bli grepet

Kuratorer: Øystein Hauge og Finn Erik Modahl

Er det mulig å forføre publikum uten å banalisere kunsten? Og motsatt: Er det mulig å leve seg inn i kunsten uten å svike ver-den? Overflate og dybde er et stadig tilbakevendende tema i kunstdebatten. Lenge var «negativitetens estetikk» det domi-nerende paradigmet. Et syn som la vekt på avstand til verket, at man ikke skulle leve seg inn i det, men være distansert. Så kom ironien og det postmoderne. Det finnes ikke lenger noen dype sannheter å erkjenne! Det er vår påstand at det nå har oppstått en ny trend i kunstfilosofien og en ny type arbeider i billedkunsten som dette synet, denne trenden, ikke kan fange. Samtidig som disse bildene griper tilbake til de «naive» opplevelsesformene som negativitetens estetikk fordømmer representerer de også noe nytt. En ny form for inderlighet. Noe som definitivt er kunst, men som minner om livet selv.

KUNSTNERE:
Utstillingen presenterer verk av 26 kunstnere: Robert Alda (Polen/ Bergen), Paul Bernhard (Bergen), Andrea Sunder-Plassmann (Tyskland), Oliver Hanken (Ålesund), Camilla L. Haukedal (Ålesund/Bergen), Borghild Rudfjord Unneland (Oslo/ Bergen), Claudia Reinhardt (Tyskland/ Bergen), Federico Campanale (Frankrike/ Bergen), Lillian Presthus (Bergen), Vemund Thoe (Bergen/ Oslo), Sissel Fredriksen (Bergen/ Bardu), Christina David (Romania/ Bergen), Unn Fahlstrøm (Korea, Bergen, Tyskland), Jacqueline Forzelius (Sverige/ Bergen), Jan Hakon Erichsen (Bergen/ Oslo), Finn H. Stokke (Stavanger), Bjørn Tore Stavang (Florø/ Oslo), Marianne Wie (Bergen), Knut Andrè Vikshåland (Karmøy), Sunniva Eide (Etne), Siri Skjerve (Oslo/ Bergen), Ragnhild Ohma (Bergen/ Oslo), Mona Nordaas (Voss), Tone Wolff Kalstad (Førde/ Oslo), Roza Ilgen (Tyrkia/ Bergen), Susanna Kajermo (Sverige/ Bergen).