- den enes brød en annens død

Her kan du laste ned nettversjon av utstillingskatalogen.

DELTAGENDE KUNSTNERE

Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell Lerin, Bjørn-Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren Juell Kristensen og Tove Kommedal.

OM ÅRETS UTSTILLING
Mennesket er et sammensatt vesen; parallelt med vår iboende egoisme er fellesskapet
grunnleggende i vår tilværelse. Vi har behov for å høre til og har tallrike arenaer for
vår trang til samhold og samhørighet.

Kunstprosjektene i Vestlandsutstillingen 2014 har som fellesnevner at
de alle re ekterer over idéer omkring individet og fellesskapet. Mange av prosjektene
har en tydelig  loso sk og/eller sosiologisk forankring. Noen av arbeidene har som
omdreiningspunkt spørsmål omkring individet, andre belyser de ulike fellesskap vi
tilhører.

De 20 verkene som utgjør årets utstilling gir oss muligheter for små
innblikk i hver enkelt kunstners ulike synspunkt, men også en mulighet til å oppdage
det vi har felles, det som binder oss sammen.

Lars Sture, London 02/01/14, Kunstnerisk leder for VU2014.

LARS STURE
Lars Sture har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo (Kunstfag) og Kunsthøyskolen i Bergen (Kuratorprogrammet). Han har bla. kuratert utstillinger for Utenriksdepartementet og Galleri F15. Han kuraterte nylig utstillingen TREKK – Islandsk Samtidskunst, med Katrín Sigurdardóttir, Steingrímur Eyfjörð, Haraldur Jónsson, Örn Alexander Ámundason og Ragnar Kjartansson på Sogn og Fjordane Kunstmuseum.