VU18

Kurator: Randi Grov Berger

Vestlandsutstillingen 2018 består for fyrste gong av seks separatutstillingar, med kunstnarar som med sine ulike perspektiv og uttrykk utgjer ei breidde i det som skjer på den vestlandske kunstscena. Gjennom året skal me forflytte oss gjennom regionen sine fire fylker og vitje eit knippe sentrale kunstinstitusjonar, og verte betre kjende med desse kunstnarskapa.

Deltakande kunstnarar: (klikk på hver kunstner sitt navn for å lese om utstillingen)
Trudi Jaeger (H) – Kunsthuset Kabuso – 14.april – 20.mai
Karen Skog (R) – Haugesund Billedgalleri – 27.april – 27.mai
Skúladóttir & Blomgren (H) – Kunsthall Stavanger – 14.juni – 12.aug.
Magnhild Øen Nordahl (SF) –Sogn og Fjordane Kunstmuseum – 1.sept. – 28. okt.
Ragnhild Aamås (MR) –Jugendstilsenteret og KUBE – 24. aug. – 7. okt.
Eivind Egeland (R) – Entrée – 13.okt. – 17.nov.