J. Hidle

Frå Stavanger. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1934 og 1933.