J. Kjelstrup Olsen

Frå Bergen. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1953.