Karen Holtsmark

Fødd 1907 i Ås, død 1998. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1961.