L. Næsheim

Frå Stavanger. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1929.