Marius Notvik

Marius Notvik er kunstner basert i Oslo. Deltok i Vestlandsutstillingen i 2011.