Merete Christensen

Deltakar i Vestlandsutstillingen 2013.