Nina Bang Larsen

Nina Bang Larsen (f. 1981 i Hardanger) arbeider hovedsakelig med stedsspesifikke installasjoner satt sammen av tekstile skulpturer, maleri, video og foto. Deltok i Vestlandsutstillingen i 2011.