Ole Skåre Hesnes

Frå Stavanger. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1933.