Per Hage Remfeldt

Fødd 1921 i Firenze, død 2004 i Bergen. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983.