Petrine Vinje

F. 1980, bor og arbeider i Oslo. Deltatt i Vestlandsutstillingen 2015