The Hungry Hearts

Norsk performanceband etablert i 2006. Banda har åtte medlemmer, og kunstnarisk leiar er Tonje Gjevjon. The Hungry Hearts utviklar og produserer performance-kunst, videoarbeidar, fotografiar, installasjonar, musikk, koreografi og tekstar. Deltakarar i Vestlandsutstillingen 2007.