Espen Johansen

Espen Johansen (f. 1985, Bergen) er kunsthistorikar, kurator og skribent basert i Bergen. Han har mastergrad i Kunsthistorie frå Universitetet i Bergen (2011) og ein grad i Skapende Kuratorpraksis frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). Frå 2019 vil han delta på det eittårige kurset ‘Negotiating Artistic Value- Art and Architecture in Public Space’ ved Kungliga Konsthögskulan i Stockholm. Tidlegare har Johansen jobba som konstituert leiar for Kunsthuset Kabuso, kurator for avgangsutstillinga til KHiB, kuratorassistent ved Bergen Kunsthall og prosjektleiar for Bergen Assembly. Kuratoriske prosjekt inkluderer Sandra Vaka – Jugs, Daniel Gustav Cramer – Five Days, Terence Koh – sticks, stones and bones, Tora Endestad Bjørkheim, Bjørn-Henrik Lybeck, og gruppeutstillinga ‘Nabolag’ som han kuraterte saman med Tag Team Studio, der ei rekkje kunstnarar laga stadspesifikke verk i området rundt Danmarksplass i Bergen. Hans kuratoriske praksis spring ut frå undersøkingar av kunsten si evne til å kommunisere gjennom tid og på tvers av landegrenser i vårt medialiserte samfunn, med eit særleg fokus på kunst i offentlege rom og maktstrukturane i det offentlege: kven er det som får ytre seg og korleis? Utstillingsprosjekta hans vert oftast utvikla over lang tid i tett dialog med kunstnarar og resulterer i nye produksjonar. Johansen har tidlegare kuratert både solo- og gruppeutstillingar i tillegg til intervensjonar og temporære kunstverk i offentleg rom. Han har i fleire år undervist i kunstteori ved Kunstskolen i Bergen og har bidrege med tekstar til fleire publikasjonar og kunsttidsskrift. www.espenjohansen.art