Presse 2015

VESTLANDSUTSTILLINGEN 2015

Tittel på utstillingen: «HANDLINGENS GANG»

Kurator: Kjersti Solbakken

Utstillingen “Handlingens Gang” utforsker det komplekse forholdet mellom kunst som språk og språk som kunst.

Gjennom å fokusere på ulike former for funksjoner i kommunikasjon, med å studere, skape og gjenskape historier som knytter seg til materialer, arkitektoniske strukturer og objekter, ønsker Handlingens Gang å reflektere over hvilke elementer som gjør hendelser til en fortelling.

Språkets definisjonsmakt tydeliggjøres gjennom politiske og poetiske arbeider hvor selv mangel eller fravær av ord handler om dialog. De ulike arbeidene i utstillingen kan leses som hverdagslige observasjoner fra nære omgivelser samtidig som de beveger seg inn i en større mellommenneskelig diskurs hvor allmenne begreper som autentisitet, fiksjon, minne, tilstedeværelse og ritualer står sentralt.

For å kunne speile tendenser i et kunstfelt som er i stadig utvikling, vil det for første gang i år produseres en performanceturné som følger utstillingen. Programmet vil vise nyproduserte arbeider av temporær karakter og består av performance, opplesninger og foredrag.

Vestlandsutstillingen 2015 består av 18 kunstprosjekter av tilsammen 22 kunstnerne: Aage Langhelle, Benedicte Clementsen, Elin Melberg, Gabriel Johann Kvendseth, Gunnhild Torgersen, Ida M. Følling & Øyvind Torvund, Inger Wold Lund, Jóhanna Ellen & Kristian Skylstad & Jason Havneraas & Kjetil Berge, Margrethe K Brekke, Maria Brinch, Marius Moldvær, Olve Sande, Petrine Vinje, Ragnhild Aamås, Runa Carlsen, Sandra Vaka Olsen, Silje Linge Haaland, Øyvind Aspen.

FB_1201152

 

 

 

FACEBOOK