Vestlandsutsillingen 1930

Haugesund Kunstforening

Jury:

Maleren Bernh. Hinna, Stavanger

Maleren Ole Frøvig, Haugesund

Maleren Nils Krantz, Bergen

Maleren Hermod Rise, Aalesund

Maleren Bjarne Hansen, Stavanger

Maleren Olav Ansgar Larssen, Bergen

 

G. Backer Berg, Stavanger
Portrettstudie

Johan Barstad, Ørsta
Stilleben

Johs. Bjelland, Haugesund
Havneparti i Haugesund, akvarel

Nils Bjørgum, Voss
Erteblomster

Holger Engebø, Bergen
Sommerdag

Ole B. Eyde, Bergen
I vinduet

Aksel Fiske, Flatsetsundet
Fra Frei

Thoralf Flatjord, Jølster
Høst
Husgavel

Ole Frøvig, Haugesund
Interiør
Landskap fra Hardanger
Landskap fra Hardanger
Pike, studie
Studiehode

Fr. Gjertsen, Bergen
Fra Bergens østkant
Hustaker
Snebillede

Thoralf Gjestdal, Stavanger
Stilleben med sild
Høstskitse
Forstudie

Hans Gjesme, Lærdal
Eftermiddag i mars

Klaus Gjøstein, Voss
Fra Akershus

G. A. Hagerup, Aalesund
Tresnitt
Tresnitt
Tresnitt
Tresnitt
Tresnitt
Tresnitt

Bjarne Halvorsen, Haugesund
Grønsaker og fisk

Kvernhus, Hardanger
Tun

Bjarne Hansen, Stavanger
Strandstein, Ogna
Havstrime
Sandblomster
Gråveir, Ognasand

Bernh. Hinna, Stavanger
Korndobber
Interiør

F. Hjelm-Gjemre, Stavanger
Sild og grønsaker
Stilleben

Huss-Dahl, Bergen
Tvetevannet
Sommernatt

Johan Indrekvam, Naustdal i Sunnfjord
Påskestemning

Fred W. Jacobsen, Stavanger
Kvaner
Gul Vase

Knut Johannessen, Haugesund
Mot kveld, Uskedal
Landskap
Studie

Reidar S. Jahnsen, Bergen
Interiør fra Hanseatisk Museum
Stilleben

Halldor Jordal, Tyssedal
Valborg

Unni Kielland, Bergen
Asylplassen

Nils Krantz, Bergen
Mot Folgefonnen
Fra Hovland, Hardanger
Sommeraften, Hardanger
Fra Digranes
Fra Dimmelsvik, maidag

Arne Kristiansen, Haugesund
Killingøy, akvarel
Fra Havnen, akvarel
Portalen og hagen

J. Kaarby, Bergen
Portrett

Marie Lampe, Haugesund
Aften i Strandebarm
Fra Havnen i Haugesund

John Langseth, Aalesund
Aalesund i profil
Kveldssol, akvarel
Eneboerhytten

Olav Ansgar Larsen, Bergen
Kristi Himmelfart
Signe arbeidet
Kirken

Olav Lavik, Bergen
Kone som hekler
To trær
Blomster

Per Lefdahl, Maaløy
Hode, akvarel
Duo, akvarel
Fiskere, akvarel

Johs. Lidsheim, Voss
Morgenlys, skisse
September, akvarel

Severin Loge, Haugesund
Under Havneberg, akvarel
Bak Naustene, skisse

Anton Meyer, Stavanger
Ved Trefoldighetskirken

Harald Mjelva, Aalesund
Sylte i Valdalen, tresnitt
Nestedal, kobberstik
Nestedal, kobberstik
Nestedal, kobberstik

Erik Mørstad, Haugesund
”Dyre Vå”, kultegning
Måneskinskveld

Nic. Nessa, Stavanger
Stilleben, pastel
Stilleben, pastel
Småbyparti, pastel
Studiehode, kulltegning

Oscar Ommundsen, Haugesund
Kornet Skjæres
Fra Fisketorvet

Lars Osa, Voss
Sjur Helgeland
Ved fossestupet
Interiør fra Holland
Interiør fra Setesdal
Portrett

Alf Ringereide, Bergen
Fra atelieret
Junikveld
Interiør-skisse

Hermod Rise, Hareid pr. Aalesund
Garnbøtere
Mastalkloven
Dameportrett
Fra Seinen
Den første sne, Dyrkorn

R. Riste, Volda
Fra Nørve

Henr. Rossmann, Stavanger
Kornhøst

Frida Rusti, Bergen
Fra Hermansverk

Julius Schjøtt, Bergen
Eldøen, Stord
Pikehode, tegning
Hode, tegning

Harald Seim, Bergen
Fra Rognaldsvåg
Jølstrastøgl

Erik Steine, Stavanger
Studie
Hansons minne
Eventyret, tegning
Dit fabeldyr, tegning

Karl Straume, Rusten, Sunnmør
Bondekone fra Sunnmør
Gammel Sunnmørsfisker
Kunstnarspirar

Ths. Thormodsen, Stavanger
Mot høst

Bernt Tunold, Bergen
Landskap fra Stalheim
Vår i Langedalen
Våt kveld, Nerheimsdalen
Den store Rognen over Nerheimsdalen
Stilleben

Norvald Valand, Haugesund
Gammelt Nøst
Kornskur
Stilleben
Portrett

Frank Wathne, Stavanger
Fra Haaland

Gunnar Wareberg, Stavanger
Høst

 

Skulptur

Erik Haugland, Stavanger
Mannshode, gips

Staale Kyllingstad, Soma pr. Sandnes
Moderen, keramik
Bukk, keramik