Rom for stein og hjort

Kuratorer: Johanne Nordby Wernø & Karolin Tampere

 

Vestlandets turnerende regionsutstilling har i år fått navnet «Rom for Stein og Hjort». I stedet for å bygge opp utstillingen over et spesielt tema, har kuratorene testet ut en utradisjonell skapende metode. I tett samarbeid mellom en forfatter, to designere og 23 kunstnere har innholdet i den endelige «fortellingen» Vestlandsutstillingen 2011 tatt form. Springbrettet har vært den kortteksten som utstillingen har tatt navnet sitt fra, skrevet spesielt for prosjektet av Tormod Haugland i prosjektets startfase. Resultatet er en utstilling som forener billedkunst med både litteratur og design.

 

Selve utforskningen av en tverrkunstnerisk, kollektiv fortellermetode har vært utstillingens «tema». Konkurranseutlysningen utfordret kunstnere til å søke om deltagelse med verker som ga form til aspekter som kortteksten muliggjorde: de kunne for eksempel bebo fortellingens rom, dikte videre på den eller fritt abstrahere temaer fra den. Kuratorene forventet et spenn fra det poetisk samklingende til en komplett undergravelse av fortellingens premisser – og fikk det. Med samarbeidsmodellen prøver man å utfordre de vanlige forventningene omkring kunstnerisk eierskap, det skapende enkeltindividet og enkeltverkets autonomi.

 

Den aktive utstillingsarkitekturen, et iøyefallende trekk ved utstillingen, er med på å skjerpe utfordringen. Med den blir både publikum og deltagere utfordret til å «se» selve utstillingsformatet og være bevisst på at kunstverk aldri vises i noe nøytralt vakuum: de preges alltid av konteksten. Eriksen + Browns design er blitt til i tett dialog med verkene og er en presis respons både på disse, på Vestlandet som region og på Hauglands korttekst. Formatet er tøyelig, ettersom det skal kunne inkorporere den planlagte utviklingen «Rom for Stein og Hjort» vil gjennomgå underveis på turneen: flere verker vil skifte ham eller bygges ut i løpet av de fem utstillingsperiodene, ofte som en respons på det spesifikke ved de enkelte visningsstedene.
Nettsiden designerne har skapt, fungerer som en rikholdig, assosiativ forlengelse av utstillingen. Siden (www.vu2011.no) vil åpne som en bare delvis utfylt skissebok og med kunstnernes hjelp vokse under utstillingsturneringen.

 

Tormod Hauglands tekst ble valgt ut etter en lukket konkurranse. Kuratorene ba syv inviterte forfattere om en tekst som på den ene siden var stram, hadde en stemme med integritet og et eget meningsinnhold, og på den andre var porøs eller tøyelig nok til at kunstnerne kunne innta den.

 

Vestlandsutstillingen ble for første gang avholdt i 1922 og arrangeres årlig. Der 2010-utstillingen brøt med tradisjonen og tilbød publikum en ikke turnerende utstilling, vil Vestlandsutstillingen 2011 igjen reise til fem destinasjoner. Som en betydelig arena for samtidskunst utenfor det sentrale østlandsområdet utgjør Vestlandsutstillingen en viktig visningsmulighet for regionens kunstnere. Alle kunstnere med tilknytning til Vestlandet kan søke om deltagelse.

 

Den kunstneriske ledelsen har i år vært Karolin Tampere og Johanne Nordby Wernø. Karolin Tampere er billedkunstner og frilanskurator. Hun har kuratert utstillinger og laget prosjekter i samarbeid med andre kunstnere og kulturaktører i innog utland siden 2002, ofte med samarbeidsprosjektet Rakett (med Åse Løvgren). Etter å ha fullført Kunstakademiet i Bergen deltok hun ved Curatorial Program på de Appel art center i Amsterdam. Johanne Nordby Wernø er frilanskurator med bakgrunn som skribent og kritiker for norske og utenlandske publikasjoner. Hun har en MFA i kritikk og kuratering fra Konstfack i Stockholm med et masterprosjekt i form av fiksjonstekst som kunstkritikk, og en BA i estetisk teori fra Universitetet i Oslo.

DELTAGENDE KUNSTNERE 2011:

Anne Marte Dyvi

Ane Graff

Sille Storihle

Margit Selsjord Bratlie

Fortun, Adeleide, Jacobson (3 kunstnere en norsk, to amerikanske)

Spreafico, Andreassen (2 kunstnere)

Randi Nygård

Pedro Gomez-Egana

Andrew Taggart og Chloe Lewis (2 kunstnere)

Anngjerd Rustand

Marius Notvik

Jaqueline Forzelius

Nina Bang-Larsen

Jørund Aase Falkenberg

Sandra Vaka

Munan Øvrelid

Erik Reitan

Bjørn Midttun

Gøril Wallin