Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi (f. 1979) er ein interdisiplinær kunstnar utdanna og basert i Bergen, med master frå Kunst- og Designhøgskolen same stad frå 2010. Arbeida kan beskrivast som interdisiplinære, stedsspesifikke og prosessorienterte. Anne Marthe Dyvi deltok i Vestlandsutstillingen i 2011, samt 2010 som ein del av kunstnergruppa Ytter.