Anton Reimers Meyer

Født 1880 i Time på Jæren, død 1962. Deltatt i Vestlandsutstillingen 1930.