Arne Engelsen

Frå Stavanger. Deltakar i Vestlandsutstilingen 1945.