Arne Rygvold

Arne Rygvold (f. 1955 i Steinkjær) er Steinkjerkunstner med nasjonal appell og utsmykninger både i Bergen, Oslo og Inderøy. Er en del av KunstSkansen på Blaker, Lillestrøm. Har hatt statens garantiinntekt for kunstnere fra 2008. Utdannet ved Røros yrkesskole og Vestlandets kunstakademi Bergen i skulptur, maleri og tegning (1981-1986) og praktisk pedagogikk fra Høgskolen i Oslo. Han har hatt en rekke stipend og atelieropphold. Rygvold har hatt flere separatutstillinger, blant annet Almenningen galleri & kunsthandel Bergen (1994), Kunstnerforbundet Oslo (1995), Østfold Kunstnersenter Fredrikstad (1997), Galleri III Oslo (1999) og Steinkjer Kunstforening (1999). Han har også deltatt flere ganger på Vestlandsutstillingen (1984 og 1985) og Høstutstillingen (1985, 1989 og 2000). Er innkjøpt av Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd Göteborg , Norsk kulturråd og Østfold fylkeskommune. Har offentlige utsmykningsarbeider ved Haukeland sykehus Bergen (1986), Gullfaks B plattformen (1987), Smørsbroen Bergen (1990), Tollpost Globes administrasjonsbygg Alnabru (1992), Hjelpemiddelsentralen Innherred sykehus Levanger (1996) og Inderøy videregående skole (2000). Rygvold fikk Jakob Weidemann minnestipend 2019.