Arne Sørlie

Fødd 1947. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1993.