Audun Storaas

Fødd 1922, død 2021. Storaas har arbeidd med kunst ved sida av ei livslang gjerning som lege, mellom anna med oppdrag for kyrkja i Norheimsund. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1951.