Axel Fiske

Født 1909 på Nordmøre, død 1959. Fra Norsk Kunstnerleksikon: F. malte først og fremst landskaper med motiver fra Møre. I de tidligste arbeidene skildret han helst naturen på hjemstedet Frei, men reiser til Romsdal og Sunnmøre førte etter hvert til større variasjon i motivvalget. Opptatt som han var av norsk folkekunst og byggeskikk, malte F. imidlertid også en rekke stilleben og interiører. Deltatt i Vestlandsutstillingen 1930 og 1953.