Eirik Brandal

Eirik Brandal (f. 1991) er utdanna komponist ved det Kongelege Musikkonservatoriet i Haag. Han er blitt kjent for ein serie av sjølvlaga musikkmaskinar, som alle er ulike i stil, men gjennomførte i visuell estetikk. Han viser i 2024 ei slik maskin som kan likne på eit eksentrisk tradisjonsinstrument i svart lakk, men som har blinkande lysdiodar og lagar ein serie av digitale synth-lydar. Lydane går i tonerekkjer henta frå (vest)norske kulokkar (kom kyra!). Eirik Brandal er ein kunstnar og komponist med base i Riga, Latvia, men fødd i Stavanger. Medan han opphavleg studerte musikkomposisjon, har arbeidet hans bevega seg mot elektroniske lydskulpturar. Med lydskulpturane ønskjer han å avdekkja den ibuande skjønnheita til krinsen. Debuterte i Vestlandsutstillingen i 2024.