FAT

Anja Tveiterås og Fredrik Alden Thorsen dannar duoen FAT. Tveiterås har utdanning frå Falmouth College of Arts, KHIB og KHIO, mens Thorsen er autodidakt som kunstnar og erfaren rullestolbrukar. Dei jobbar for tida med eit større prosjekt hos ROM for kunst og arkitektur i Oslo. Til VU 2024 har dei laga verk som handlar om utanforskap og meir eller mindre tilgjengelege rom på Vestlandet. Debuterte i Vestlandsutstilligen 2024.