Hjørdis M. Sørensen

Frå Bergen. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1937.