Hjørdis Svangtun

Frå Sogn. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1947.