Inger E. Herteig

Fødd 1921, død 2002. Busett i Bergen. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1973, 1978, 1979.