Johan Barstad

Født 1875 i Ørsta, død 1961. Fra Norsk Kunstnerleksikon: B. var utdannet maskinkonstruktør ved Skiensfjordens tekniske skole. Reiste to ganger til USA der han arbeidet i mange år. Var ansatt i flere større firmaer i Norge og hadde en rekke patenter. B. begynte å male først da han nærmet seg femti år. Han gikk på Anders Svarstad og Søren Onsagers malerskole i Oslo. B.s formspråk var nærmest naivistisk. Deltatt i Vestlandsutstillingen 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1939, 1947 og 1951.