Kari Adelaide

Deltok i Vestlandsutstillingen i 2011.