Leiv V. Søiland

Frå Stavanger. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1952.