Mona Nordaas

Fødd i Bergen 1958, død 2016. Dreiv kunstkafé på Evanger utanfor Voss. Deltakar i Vestlandsutstillingen 2008.