Monica Øsebakk

Deltakar i Vestlandsutstillingen 2004.