Nina Eriksson

Nina Eriksson er masterstudent ved Kunstakademiet i Bergen (2020-2025). Ho er frå ein generasjon av yngre, skeive kunstnarar som flettar estetiske praksisar frå skeiv undergrunnskultur saman med kjent ikonografi frå tradisjonsog samtidskunst. Ho viser i 2024 eit nyprodusert verk, ein installasjon i tekstil og blanda materialar som tek for seg kristen ikonografi, opp mot nyare myter og fantastiske førestillingar frå skeiv film, foto og litteratur. Debuterte i Vestlandsutstillingen i 2024.