Per Tore Barmen

Utdanna med sveinebrev i treskjæring og som ingeniør i 3D modellering. Han har vore utøvande i yrka i over 20 år. Per Tore Barmen arbeider med forskjellige medier, men først og fremst med skulptur. Tradisjonelle teknikkar ligg ofte til grunn i arbeida, men han er og opptatt av å utforska og bruka digitale verktøy som finst i dag. I 2015 var han med å starta samarbeidsprosjektet Barmen & Brekke. Deltatt i Vestlandsutstillingen i 2017.