Ragnhild Løkke

Fødd 1948 i Oslo. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1977, 1978.