Sissel Fredriksen

Deltakar i Vestlandsutstillingen 1998, 1999, 2008.