Solfrid Aksnes

Solfrid Aksnes (f. 1953 i Norheimsund) er utdanna ved grafikklinjene på kunstakademia i Trondheim og Bergen. Ho er ein særs godt kjent kunstnar i Hardanger, med mangeårig kunstnarisk praksis og stort engasjement for lokale og regionale kunstprosjekt og kunstformidling. Ho viser i 2024 ein triptyk i tresnitt, der motivet er haust i vest. Ho uttrykkjer seg i fleire teknikkar, mellom anna i fotocollage og grafikk. I den seinare tid har ho gått tilbake til tresnittet, med fjella i Hardanger som inspirasjonskjelde. Aksnes har vore aktiv prosjektleiar og deltakar i mange kunstprosjekt i Harding Puls sin regi. Ho er medlem i Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1976, 1977, 1978, 2024.