Solveig Landa

Busett i Stavanger. Deltakar i Vestlandsutstillingen 1988, 1989, 2019.