Tor Jørgen van Eijk

Tor Jørgen van Eijk har utdanning frå Kunstakademiet i Oslo og jobbar med video. Verka er kjent for å utforske skjeringspunktet mellom organiske motiv og strenge visuelle rammeverk, mellom anna som resultat av dei antikvariske redigeringsmetodane og videokameraa han brukar. Uttrykket er ofte hardcore og ekstremt. Han viser i 2024 eit ein time langt videoverk av ei elv og ei bru, de-konstruert med video. Frå Bergen. Busett i Oslo. Deltakar i Vestlandsutstillingen 2009, 2024.