Frank Frantzen

Fødd 1923 i Stavanger, død 2011. Jurymedlem 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973.