Johanne Nordby Wernø

Johanne Nordby Wernø (f. 1980) er ein oslobasert skribent, kritikar og kurator. Ho var kunstnarisk leiar for UKS i perioden 2013-16 og har utdanning frå Universitetet i Oslo (BA i estetisk teori og kunsthistorie) og Konstfack i Stockholm (MFA i kritikk og kuratering). Nordby Wernø var kurator for Vestlandsutstillingen i 2011 sammen med Karolin Tampere.