Arkiver: Kurator

Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud (fødd 1977) er kvart sunnmøring, har eit tverrfagleg kunstfagleg virke, og er i sitt arbeid særleg oppteken av motsetningspara høg-/lågkultur, konformitet/motstand og normalitet/avvik. Han er forfattar, musikar, kritikar og kurator, med ei lang rekkje utgjevingar og prosjekt i ulike sjangrar og kunstuttrykk bak seg. Han har saman med Jan Grue og Olaug Nilssen mottatt Fritt Ords Pris for sitt «bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen til funksjonshemmede i Norge».

Foto: Jannik Abel

Heidi Rødstøl

Heidi Rødstøl ( f. 1973 ) er kurator for Vestlandsutstillingen 2023. Ho er biletkunstnar, konsulent og kurator basert på Åfarnes i Møre og Romsdal. Rødstøl har utdanning frå Kunsthøgskolen i Bergen. avdeling kunstakademiet. I den kunstnarlege praksisen sin interesserer Rødstøl seg for rom, og korleis relasjonar i rommet vert sansa og fortolka. Dette har resultert i ulike seriar av arbeid der ho utforskar og undersøkjer spesifikke situasjonar gjennom tredimensjonale teikningar, måleri, installasjonar og foto. Rødstøl har hatt ei rekkje oppdrag som kunstfagleg prosjektleiar for kunst i offentlege rom, og har vore juryleiar for Nordnorsken i 2018. Ho har vore knytt til Kunstfagskulen i Ålesund, der ho mellom anna har undervist i 3D og romleg kunst.

Grethe Grathwol

Kurator for Vestlandsutstillingen 1999. Intendant for Bergen Kunstforening 1980-1983.

Odd Sama

Fødd 1945. Jurymedlem 1993, 1994, 1995.